SMS-tjenesten

SMS-tjeneste. Dette er en tjeneste til lag og forreninger som trenger å formidle budskap til sine medlemmer. I disse dager er det helt vanlig og ha registrert mobiltelefonnummer i medlemsregisteret til lag og forreninger en er medlem av. Dette gjør mulighet for rask og effektiv formidling av beskjeder/meldinger til medlemmene via SMS. Lag og forreninger er som regel basert på frivillighet og ikke mange har mulighet eller tid til å sende mange sms'er til alle i medlemdsregisteret. Vi tilbyr nå lag og forreniger denne tjenesten. Den går kort og godt ut på at den som skal sende beskjeder sender oss en SMS med meldingen på og vi formidler denne til de som laget/forrenigen har registrer hos oss.
Er dette tjenesten deres lag/forrening trenger, så ikke nøl med å ta kontakt med oss på 41326444 eller send E-post til oss. Vi er til for å hjelpe.