Våre avtaletyper
Innholdsfunksjoner
CCC-mini
CCC-std light
CCC-standard
CCC-PRO

Samtaler besvares med firmanavn
Beskjedmottak og formidling
Formidle generell info om deres firma
Beskjedformidling via E-post
Beskjedformidling via SMS og/eller fax
Mulighet for å hente ut beskjeder selv
Støtte for tilleggsmoduler
Mulighet for egen hovedsekretær
Viderekobling av samtaler (1)
24/7-tjeneste / vakttelefon-tjeneste (2)

Inkluderte antall anrop pr. måned (inntil)
0
30
50
100
Pris pr. ekstra anrop
15,-
9,-
9,-
9,-
Pris pr mottatte melding
15,-
9,-
9,-
9,-
Pris pr vidrekoblede samtale
15,-
9,-
9,-
9,-
Pris pr. måned
490,-
990,-
1290,-
2390,-

Mer om de ulike løsningene
I tvil om hvilken løsning som passer best for deg? Våre abonnement kan kort beskrives på følgende vis:
CCC-mini er den enkleste løsningen vi tilbyr. Her får du telefonberedskap for en svært gunstig pris, og naturligvis direkte varsling av beskjeder til deres e-post. Passer godt dersom bedriften kun behøver sporadisk beredskap.
CCC-std-light(etter ønske fra kunder) er ny og tilpasset tjenste for mindre bedrifter, både med hensyn på pris og antall inkluderte samtaler. Her får du inkludert mottak av inntil 30 samtaler til en fast og ikke minst lav, månedlig kostnad, enkelt og forutsigbart!. Pakken inneholder selvfølgelig all funksjonalitet som inngår i CCC-mini. Ved mottak av flere enn de inkluderte samtalene, blir disse fakturert pr. stk. etter gjeldende prisliste/avtale.
CCC-standard er spesielt tilpasset nettopp for små og mellomstore bedrifter, både med hensyn på pris og antall inkluderte samtaler. Her får du inkludert mottak av inntil 50 samtaler til en fast og ikke minst lav, månedlig kostnad, enkelt og forutsigbart!. Pakken inneholder selvfølgelig all funksjonalitet som inngår i CCC-mini. Ved mottak av flere enn de inkluderte samtalene, blir disse fakturert pr. stk. etter gjeldende prisliste/avtale.
CCC-PRO er løsningen for bedrifter med behov for ekstra beredskap eller litt mer avansert samtalehåndtering! I pakken inngår mottak av inntil 100 samtaler, men det som virkelig skiller den fra de foregående pakkene er det ekstra personlige preget som gis innringerne gjennom egen hovedsekretær. Dette er kort og godt en fast person som gis hovedansvar for håndtering av bedriftens inngående samtaler. I tillegg er det mulig å bygge ut løsningen med tjenester som ordremottak, kundeservice, utvidet åpningstid mv. Typisk målgruppe er håndverksbedrifter, konsulenter, telekom selskaper, restauranter og andre serviceorienterte yrker. Ved mottak av flere enn de inkluderte samtalene, blir disse fakturert pr. stk. etter gjeldende prisliste/avtale.


(1) Er en tilleggsløsningen som avtales separat. (2) Ring oss for nærmere avtale på 41326444.

Alle oppgitte priser er eks. MVA


Prisliste
Fullstendig prisliste finne du ved å klikke her.